Χώροι με ελεγχόμενη θερμοκρασία

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εξοπλισμένες με ευμεγέθεις θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε συνθήκες 2-8°C και 15-25°C καθώς και μεμονωμένα επαγγελματικά ψυγεία (συνθήκες φύλαξης 2-8°C) και καταψύξεις από 0 έως – 80°C . Όλοι οι χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας παρακολουθούνται για την καταγραφή της θερμοκρασίας από διακριβωμένα καταγραφικά, τα οποία βαθμονομούνται σε ετήσια βάση.

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next