Ιατροτεχνολογικά

Ειδικευόμαστε στη διαχείριση, μεταφορά, εγκατάσταση και αποθήκευση βιοτεχνολογικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού και προϊόντων.

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας πιστοποιείται με EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 13485:2016 και βεβαίωση ΔΥ8/1348/2004.

Η πολύχρονη εμπειρία, αφοσίωση και πιστή συμμόρφωση με τις πρακτικές (GDP, GMP, EHS) του βιοτεχνολογικού, νοσοκομειακού και όχι μόνο τομέα, σε συνδυασμό με την διαπροσωπική και άμεση εξυπηρέτηση, παγιώνουν τη εξέχουσα θέση μας στη κορυφή του κλάδου των logistics.

H τοποθεσία των εγκαταστάσεων βρίσκεται στο κέντρο του αστικού ιστού όπου καθιστά άμεση και ασφαλή την παράδοση σε όλα τα νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και των περιχώρων.

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next