Εγκαταστάσεις

Από το 2015 η COLONIS 3PL AE μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, μεγαλύτερης έκτασης και εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Η προνομιακή μας θέση επιτρέπει την άμεση διεκπεραίωση των υπηρεσιών μας προς εσάς αφού οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται στο κέντρο του αστικού ιστού.

Το κτήριο όπου στεγαζόμαστε έχει συνολική έκταση 4.000τ.μ. και η χωρητικότητα του ανέρχεται σε 17.000κ.ε. Σε περίπτωση ζήτησης αποθήκευσης μεγάλης ποσότητας εμπορευμάτων, πραγματοποιείται ειδική διαμόρφωση χώρου ανάλογα με τις ανάγκες σας.    

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εξοπλισμένες με ευμεγέθεις θαλάμους ελεγχόμενης θερμοκρασίας σε συνθήκες 2-8°C και 15-25°C καθώς και μεμονωμένα επαγγελματικά ψυγεία (συνθήκες φύλαξης 2-8°C) και καταψύξεις από 0 έως – 80°C . Όλοι οι χώροι ελεγχόμενης θερμοκρασίας παρακολουθούνται για την καταγραφή της θερμοκρασίας από διακριβωμένα καταγραφικά, τα οποία βαθμονομούνται σε ετήσια βάση. 

Είμαστε εξοπλισμένοι με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφάλειας, όπως κάμερες CCTV, ανιχνευτές κίνησης, ανιχνευτές καπνού με αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στο Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και μόνιμο υδροδοτικό – αντλητικό συγκρότημα. Επιπλέον, υπάρχει 24ωρη φύλαξη, παρακολούθηση και επιτήρηση των εγκαταστάσεων μας.

Σε κλάδους της οικονομίας με ραγδαία ανάπτυξη, όπως αυτός των logistics, μια απώλεια ισχύος μπορεί να αποβεί κρίσιμη για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να προσδώσει σημαντικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό. Εξίσου σημαντική για έναν αποθηκευτικό χώρο είναι η εξασφάλιση παροχής ηλεκτρισμού για λειτουργίες όπως: κλιματιστικά μηχανήματα των κτιριακών εγκαταστάσεων, υπολογιστές σε data centers, συστήματα ασφαλείας, συστήματα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, καθώς και διάφορα ειδικά εργαλεία οπως συμπιεστές, υδραυλικές ράμπες φορτοεκφόρτωσης και αντλίες.

Ένα ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) βρίσκεται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο μας ικανό να τροφοδοτήσει άμεσα ολόκληρη την κτιριακή εγκατάσταση και τη γραφειακή λειτουργία. Το Η/Ζ αποτελείται από δύο μέρη, μια μηχανή εσωτερικής καύσης και μια γεννήτρια και χρησιμεύει ώστε να αποφευχθούν οι συνέπειες που θα είχε μια ενδεχόμενη απώλεια ισχύος (blackout).

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next