Πολιτική Ποιότητας

Η συνεχής κορυφαία ποιότητα είναι το κύριο μέλημα και στόχος της COLONIS 3PL. Για την επίτευξη αυτής έχουμε θεσπίσει αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας, οι οποίες συμμορφώνονται απόλυτα με τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών μας, αυξάνουν την αποδοτικότητα μας και  εγγυώνται την άριστη παροχή υπηρεσιών που προσφέρουμε.   

Όντας κάτοχοι των EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 13485:2016 και βεβαίωσης ΔΥ8/1348/2004 από το ΕΚΑΠΤΥ, μας επιτρέπει να συνεχίζουμε να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια.

Εγκαθιστώντας τα πλέον εξελιγμένα λογισμικά για την εκτέλεση των παραγγελιών και την παρακολούθηση των αποστολών σε πραγματικό χρόνο,  διασφαλίσαμε τις απαιτήσεις των πελατών για την έγκαιρη και ορθή παράδοση των προϊόντων και την ασφαλέστερη διαχείριση των αντικαταβολών των πελατών της.

 Έκτοτε παρέχεται στους πελάτες μας η επιπλέον δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων τους στη λογική του 3PL (Third Party Logistics).

Η έμφαση που δίνουμε στην πολύ σχολαστική καθαριότητα, εικόνα και ευπρέπεια που αρμόζει στη διαχείριση των φαρμακευτικών και λοιπών προϊόντων υγείας αντανακλάται και στο προσωπικό μας, το οποίο ανταποκρίνεται σε πολύ αυστηρά κριτήρια εμφάνισης και συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Όλα τα μέλη της ομάδας μας, τόσο στα γραφεία όσο και στα οχήματά μας, εκπαιδεύονται συνεχώς πάνω στις αποδοτικότερες και ταχύτερες μεθόδους εξυπηρέτησης πελατών και είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν άρτια και με φιλικό τρόπο το ανατιθέμενο έργο των αποστολών σας, καθώς και να εξυπηρετήσουν  κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας.

Η καθαριότητα και επάρκεια των φυσικών μας χώρων, καθώς και του στόλου μας, φροντίζεται με ιδιαίτερα επιμελείς και τεκμηριωμένες μεθόδους όπως μηνιαίες απεντομώσεις και μυοκτονίες.

Αναγνωρίζοντας την αξία και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, η εταιρεία μας ακολουθεί πιστά όλες τις οδηγίες του κράτους ως προς αυτό.  Πιο συγκεκριμένα οι παρακάτω νόμοι βρίσκονται σε πλήρη συνάρτηση με τις πρακτικές μας. Αυτοί είναι: (K.Y.A Φ. 15/4187/266 (Φ.Ε.Κ 1275 Β/11-4-2012), για την ΣΤΑΚΟΔ 2008: 52 και συγκεκριμένα οι δεσμεύσεις Α1-Α8, Β2, Β4, Γ1, Δ1-Δ3, Δ5, Ε1_4, Ε2_1, Ζ1 και Η11.

Τέλος, για να ενισχύσουμε τη προστασία μας προς το περιβάλλον ανακυκλώνουμε όλα τα ανακυκλώσιμα είδη που έχουμε στην κατοχή μας σε ειδικούς κάδους με ανάλογη σήμανση.

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next