Συχνές Ερωτήσεις

Στις Οδικές φορτώσεις είναι 1 : 3, δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί με 333 κιλά.
Στις Ακτοπλοϊκές φορτώσεις είναι 1 : 1, δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί σε 1 τόνο.
Στις Αεροπορικές φορτώσεις είναι 1 : 6, δηλ. 1 κυβ.μέτρο αντιστοιχεί σε 167 κιλά.

α) Υπολογίζεται κυρίως με βάση το τιμολογητέο βάρος.
Π.χ, αν έχουμε 100 κιλά πραγματικό βάρος και οι διαστάσεις του φορτίου είναι 1μ x 1μ x 1μ = 1 κυβ.μέτρο, τότε το τιμολογητέο βάρος είναι 333 κιλά.
Το πληρωτέο κόμιστρο λοιπόν υπολογίζεται στα 333 κιλά.
β) Όταν το φορτίο είναι ελαφρύ και ογκώδες, τότε ο ναύλος-κόμιστρο υπολογίζεται ανά κυβικό μέτρο.
γ) Το επίμηκες (μακρύ) φορτίο υπολογίζεται με τρέχοντα μέτρα (LDM) κατάληψης δαπέδου επί αυτοκινήτου.

Στην μεταφορά εμπορευμάτων έως 45 κιλά βάρος, η αεροπορική μεταφορά συνήθως κοστολογείται περίπου όσο και η οδική.

Οι φορτώσεις με φορτία μεγαλύτερα των 2 ldm παραδίδονται στην πόρτα του Πελάτη, εφόσον το επιτρέπει ο χώρος παραλαβής του Πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση μπορούμε να παραδώσουμε με τα ιδιόκτητα φορτηγά Δ. Χρήσεως (με υδραυλική πόρτα ή χωρίς) εντός Αττικής και όμορων νομών, σε απόλυτα λογικές τιμές. Προορισμοί εκτός Αττικής εξυπηρετούνται με τα πρακτορεία εθνικών μεταφορών δημοσίας χρήσης.

Το ωράριο των αποθηκών είναι συνήθως από 07:00 έως 15:30, Δευτέρα-Παρασκευή.
Σε περίπτωση ανάγκης και κατόπιν προ-συνεννοήσεως υπάρχει πιθανότητα εξυπηρέτησης και το Σάββατοκύριακο. Για την όποια υπερωριακή εργασία στην αποθήκη μας θα υπάρξει και η αντίστοιχη επιβάρυνση.

Υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ξηρού φορτίου και διαχείρισης αυτού (logistics), όπου μέσω του μηχανογραφικού συστήματος σας παρέχεται η ενημέρωση σχετικά με τις κινήσεις των εμπορευμάτων σας (WMS-POD).

Όσο χρόνο επιθυμείτε και κατόπιν προσυνεννοήσεως, θα σας δοθεί το αντίστοιχο κόστος αποθηκεύτρων.

Έχουμε δυνατότητα με τούς συνεργάτες μας, να οργανώσουμε την καθημερινή διανομή των εμπορευμάτων, εκδίδοντας τα σχετικά έγγραφα (Δελτίο Αποστολής ή άλλο συνοδευτικό έγγραφο).

Εξασφάλιση Ποιότητας

Συνεργάτες

Previous
Next